Affaldsinformation

 • Tænk over, hvordan du kommer af med dit affald og hvornår.
 • Sortér skrald behørigt.
 • Forsegl aske- og savsmuldsaffald i pose


 • Haveaffald:

  Venligst bundt grene i 1meters længde og undlad at overfylde
  poserne.


  Farligt affald:

  Deponeres i miljøskabet på fællespladsen

  Storskrald:

  Bygge-, keramik- og kemikalieaffald må ikke lægges til storskrald.
  Referat + Regnskab:

  Obs! Referater og øvrigt bliver tilgængeligt når disse er godkendt og tilsendt af bestyrelsen
  Sidst Opdateret: 30-06-2021 20:15:03