Generel Information

 • Tænk over, hvordan du kommer af med dit affald og hvornår.
 • Sortér skrald behørigt.
 • Forsegl aske- og savsmuldsaffald i pose
 • Skrald tømmes MANDAG - ONSDAG - FREDAG


 • Haveaffald:

  Venligst bundt grene i 1meters længde og undlad at overfylde
  poserne. De skulle jo gerne tage det hele med.


  Miljøbilen:

  3. tirsdag i hver måned holder miljøbilen ved krydset
  Frederikssundsvej/Husumvej mellem kl. 17.30 og 18.40  Storskrald:

  Bygge- og kemiskaffald må ikke lægges til storskrald.
  Referat + Regnskab:

  Obs! Referater og øvrigt bliver tilgængeligt når disse er godkendt og tilsendt af bestyrelsen
  Sidst Opdateret: 09-05-2018 21:08:41